brike ستاره متولد ازدواج سرگرمی اختلاف سنی

brike: ستاره متولد ازدواج سرگرمی اختلاف سنی شهرام شکیبا سرگرمی چه خبر از کجا ؟

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هرچه مسئولان کمتر سخن بگویند، بهتر است/ شرایط اقتصادی فعلی ماحصل تهدیدهای بعد

سخنگوی حزب عاملان سازندگی مطرح کرد: جامعه در حال حاضر به حرف مسئولان اعتماد ندارد و هرچه آنها کمتر صحبت کنند بهتر هست. چراکه مسئولین برحسب وظیفه تلاش دارند شرای

هرچه مسئولان کمتر سخن بگویند، بهتر است/ شرایط اقتصادی فعلی ماحصل تهدیدهای بعد

مرعشی : هرچه مسئولان کمتر سخن بگویند، بهتر است/ شرایط اقتصادی فعلی ماحصل تهدیدهای بعد و قبل از نقض برجام است

عبارات مهم : اعتماد

سخنگوی حزب عاملان سازندگی مطرح کرد: جامعه در حال حاضر به حرف مسئولان اعتماد ندارد و هرچه آنها کمتر صحبت کنند بهتر هست. چراکه مسئولین برحسب وظیفه تلاش دارند شرایط را عادی جلوه بدهند ولی مردم این عنوان را باور نمی کنند و خشمگین تر می شوند. درواقع عادی جلوه دادن پرسشها مردم را قانع نمی کند و بی اعتمادی را شدت یافتن می کند.

حسین مرعشی در گفت وگو با ایلنا، در خصوص نقدهایی که در مورد سکوت مدیر جمهور و بعضی از افراد در هیات دولت مطرح می شود، اظهار داشت: به اعتقاد من خیلی هم خوب است که مسئولان در دولت سخن نمی گویند. به تشخیص من هرچه مسئولان کمتر سخن بگویند، بهتر هست. ما از آنها تقدیر هم می کنیم که کمتر صحبت می کنند.

وی افزود: جامعه در حال حاضر به حرف مسئولان اعتماد ندارد و هرچه آنها کمتر صحبت کنند بهتر هست. چراکه مسئولان برحسب وظیفه تلاش دارند شرایط را عادی جلوه دهند ولی مردم این عنوان را باور نمی کنند و خشمگین تر می شوند. درواقع عادی جلوه دادن مسائل، مردم را قانع نمی کند و بی اعتمادی را شدت یافتن می کند.

هرچه مسئولان کمتر سخن بگویند، بهتر است/ شرایط اقتصادی فعلی ماحصل تهدیدهای بعد

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید براینکه مسئولان باید زمانی سخن بگویند که جو اعتماد را در جامعه نهادینه کند، گفت: افراد در دولت باید زمانی سخن بگویند که جو اعتماد برجامعه حاکم باشد یا بتوانند تاثیری روی آن بگذارند.

نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: وزرا، مسئولان و نماینده ها نمی توانند جو را از آنچه که است بحرانی تر نشان بدهند، آنها باید در جهت عادی جلوه دادن شرایط فوق العاده فعلی حرکت کنند.

سخنگوی حزب عاملان سازندگی مطرح کرد: جامعه در حال حاضر به حرف مسئولان اعتماد ندارد و هرچه آنها کمتر صحبت کنند بهتر هست. چراکه مسئولین برحسب وظیفه تلاش دارند شرای

وی با اشاره به اینکه نباید به دولت جهت سخن گفتن فشار بیاوریم، افزود: باید زمانی بخواهیم مسئولان صحبت کنند که حرف جدیدی جهت گفتن داشته باشند.

مرعشی با بیان اینکه ترساندن بعضی مسئولان داخلی به خروج از برجام قبل از نقض آن به وسیله آمریکا یا بعد از آن باعث به وجود آمدن شرایط اقتصادی فعلی شده است هست، اظهار کرد: از نظر من نباید مسئولان به بحران ها دامن بزنند و بهتر است صداو سیما به عنوان مطالبه مردم در خصوص براق سازی ورود کند و کارشناسان را دعوت به صحبت کند، نباید که فقط از مسئولان متوقع سخن گفتن باشیم.

سخنگوی حزب عاملان سازندگی افزود: مدیران گذشته و فعلی باید بیایند و شرایط را تشریح کنند و مسئولان نباید نقش رادیو و تلویزیون را برعهده بگیرند.

هرچه مسئولان کمتر سخن بگویند، بهتر است/ شرایط اقتصادی فعلی ماحصل تهدیدهای بعد

وی تصریح کرد: عوض کردن کابینه چون انتظاری عمومی هست، مثبت است ولی مهم تر از افراد عوض کردن رویکردها است و تاثیر خواهد داشت. اگر دوستانی بر سر کار بودند و خوب کار کرده بودند وضع کشور به این صورت نبود، باید بروند تا افراد جدیدی بیایند و وضع اصلاح یابد.

مرعشی خاطرنشان کرد: گزینش غلط در خصوص کابینه یا بحث چرخش به راست قطعا موج اعتراضات را شدت یافتن خواهد کرد.

سخنگوی حزب عاملان سازندگی مطرح کرد: جامعه در حال حاضر به حرف مسئولان اعتماد ندارد و هرچه آنها کمتر صحبت کنند بهتر هست. چراکه مسئولین برحسب وظیفه تلاش دارند شرای

واژه های کلیدی: اعتماد | مسئولان | بی اعتمادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz